top of page

wat?

Zingend Schip is een artistiek-educatief collectief dat vocale performanceprojecten uitwerkt voor lagere scholen. De druk voor leerkrachten in lagere scholen om aan alle eindtermen te voldoen ligt hoog. De tijd, en vaak ook know-how, om op een kwalitatieve manier te zingen met kinderen ontbreekt vaak. Wij zijn ervan overtuigd dat niet alleen cognitieve vaardigheden een kind doen groeien maar ook het vinden van je stem, letterlijk en figuurlijk. 

Zingend Schip gaat al zingend aan de slag met de leerlingen. We focussen op gezond stemgebruik en podiumattitude, maar vooral: het plezier van zingen. Op een speelse manier leren we liedjes aan, die kaderen in een muziektheatervoorstelling. Want ieder project van Zingend Schip resulteert steeds in een performance, het moment waarop leerlingen het podium op gaan en vleugels krijgen. Met ons didactisch materiaal krijgen leerkrachten tools om ook na onze doortocht te blijven zingen in de klas.


De kracht van elk project van Zingend Schip schuilt in het verrassingseffect voor de deelnemers op het moment dat de kinderen op de planken staan.

Zingend Schip vindt het belangrijk om élk kind aan boord te verwelkomen! Zingen is namelijk de meest drempelverlagende vorm van musiceren. Iedereen kan het en je hebt er niets voor nodig.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_e9.jpg

wie?

Aan het roer van Zingend Schip staan Margot De Ley, Sien De Smet en Tom Johnson.

 

Margot De Ley is naast pianiste ook theaterauteur. Ze schreef al verschillende muziektheaterstukken voor een jong publiek (Brulschaap, 4hoog, Kidsconcert voor Antwerp Symphony Orchestra..) waarin tekst en muziek elkaar ontmoeten.

 

Sien De Smet is geen virtuoos maar een artistiek manusje-van-alles. Ze staat met één voet in de kunsten en met de andere in educatie. Het liefst laat ze die twee voeten samen schuifelen, springen, wiebelen, stompen, huppelen en dansen. Regelmatig doet ze groepen van divers pluimage zingen.

Tom Johnson behaalde een masterdiploma viool en koordirectie aan het conservatorium van Antwerpen. Hij is een veelgevraagd docent in binnen-en buitenland om met groepen kinderen te zingen en is ook vaste docent van de cursus ‘Zingen met kinderen’ van Koor en Stem.

 

hoe?

Een project van Zingend Schip speelt zich meestal af binnen de tijdspanne van een week. Er kunnen telkens tussen de 50 en de 100 leerlingen deelnemen. Op maandagvoormiddag leren we in een grote ruimte (turnzaal, refter,…) aan de leerlingen (én de leerkrachten!) een zevental liedjes aan.

We laten een lesmap achter, vol met audiomateriaal en didactische werkvormen, zo kunnen de leerkrachten zelf ook aan de slag met hun klas. Op het einde van de week meert Zingend Schip opnieuw aan, samen met een acteur/actrice. Na een korte generale repetitie gaan we samen het podium op (in het naburig cultureel centrum, in de theaterzaal van de school,…) en ontstaat er een muziektheatervoorstelling. De leerlingen van de andere leerjaren en de ouders zijn publiek.

De projecten van Zingend Schip richten zich tot de leerlingen van de derde graad van de basisschool.

Wanneer een school interesse heeft in een project van Zingend Schip raden wij meestal aan om contact op te nemen met het plaatselijk cultureel centrum. Op die manier kan het cultureel centrum een uitkoopsom betalen aan Zingend Schip en het project op die manier democratisch aanbieden aan de scholen.

bottom of page